Over Accomodata

Accomodata biedt
complete IT-dienstverlening
in bedrijfssoftware


We zijn een vooruitstrevend IT-bedrijf die bedrijfssoftware van de modernste generatie installeert en onderhoudt.

Het volledige potentieel van onze klanten helpen bereiken is onze missie.

We implementeren en bieden ondersteuning voor Odoo Enterprise, voornamelijk bij handels-, retail-, project georiënteerde, diensten- en productiebedrijven.

In vijf jaar tijd zijn we gegroeid tot de grootste Odoo Gold en certified partner van België.

Odoo • Text and Image

"Ondernemingen die de digitalisering omarmen zien 
de mogelijkheden in plaats van de risico's"

Odoo • Image and Text

Multidisciplinair samenwerken en dingen gedaan krijgen


Projectteams worden samengesteld uit verschillende experten die gespecialiseerd zijn in een vakdomein. We communiceren open en kortlijnig met onze klanten.  Deze benadering is bijzonder succesvol gebleken bij meer dan 100 Odoo Enterprise projecten die Accomodata de voorbije jaren realiseerde.

 

Projectaanpak

On time, on scope, on budget.
De passende methodologie voor uw project


De succesvolle implementaties die we realiseerden sterken ons in onze overtuiging dat een klantvriendelijke maar gestructureerde aanpak   noodzakelijk is voor het halen van de projectdoelstellingen.

Kleine organisaties wensen vaak hands-on te werken, waarbij module per module in gebruik wordt genomen. En dat is oké.

Grotere en complexere organisaties hebben baat bij onze project implementatiemethode die gebaseerd is op beproefde ERP-methodieken.  Projecten worden in fasen opgesplitst, telkens met een duidelijke taakverdeling en (deel)opleveringen.  De timing, de scope en het budget blijven onder controle!

Dienstverlener voor de KMO-portefeuille

Pijler Advies: De ERP/CRM behoeftebepaling.


De KMO-portefeuille is een maatregel waardoor u als ondernemer financiële steun krijgt voor de aankoop van diensten die de kwaliteit van uw onderneming verbeteren.    Concreet kan Accomodata als erkend adviesverstrekker ICT-gerelateerde opdrachten volbrengen, die via de KMO-portefeille kunnen gesubsidieerd worden.  

Wij helpen ondernemingen met het uitvoeren ERP-CRM-eBusiness behoeftebepalingen.  Wij voeren een analyse uit van de hoofdvereisten waaraan de bedrijfssoftware moet voldoen en brengen advies uit ten aanzien van moderne/digitale softwaresystemen, gericht op het verbeteren van het functioneren van de onderneming.

Het doel?  Uw onderneming vooruit helpen.