Appraisal - Evaluatie

Naam *

Afdeling *

Datum in dienst *

Datum evaluatie *

Beoordelaar *Doelstelling 1 *

Doelstelling 2 *

Doelstelling 3 *

Doelstelling 4 *Professionele kwaliteiten *

12345
Technische en beroepskennis
Kwaliteit van de geleverde prestaties
Werkritme
Orde, zorg en organisatie van het werk
Naleven van afspraken
Registratie van prestaties
Zin voor initiatief
Creativiteit
Aanpassen aan veranderingen

Sociale, Karalteriële en intellectuele kwaliteiten *

12345
Gedrevenheid
Stressbestendigheid
Kwaliteit van relaties met collega's
Kwaliteit van relaties met oversten
Kwaliteit van relaties met cliënteel
Het treffen van beslissingen
Communicatie en rapportage
Analytisch vermogen
Integrerend vermogen

Leiderschapskwaliteiten (indien van toepassing)

12345nvt
Motivatie / Coaching
Beoordeling en vorming van personeel
Delegeren en coördineren
Strategische visie
Financieel inzicht

Commerciële kwaliteiten (indien van toepassing)

12345nvt
Productkennis
Resultaatgerichtheid
Pro-actieve benadering van de klant
Overtuigingskracht
Klantgerichtheid

Hoe ervaart de werknemer zijn functioneren in het bedrijf *


Opmerkingen en suggesties van de werknemer


Hoe wenst de werknemer in zijn loopbaan te evolueren *


Wenst de werknemer bepaalde trainingen te volgen ? *


Algemene beoordeling van de werknemer *


Doelstelling 1 *

Doelstelling 2 *

Doelstelling 3 *

Doelstelling 4 *