Odoo Foodsafe

ERP-software die voldoet aan sectorspecifieke regelgevingen van de voedingssector.Nergens is de regelgeving rond kwaliteit en veiligheid zo strikt als in de voedingsindustrie. Bedrijven moeten tegemoetkomen aan stringente normen en tegelijkertijd moet de efficiëntie van de bedrijfsvoering optimaal blijven.  

Productie- en groothandelsbedrijven binnen het  voedingssegment
die applicaties voor aankoop, 
productie, kwaliteitsanalyse, opslag,  logistiek, traceerbaarheid, verkoop, facturatie en boekhouding in één systeem combineren, zijn in staat hun processen op mekaar af te stemmen en de orderafhandeling te versnellen.

  


Efficiënte technologie voor een verhoogde productiviteit

Odoo Foodsafe is een implementatiesjabloon voor Odoo Enterprise dat de standaard ERP-voordelen  combineert met extra mogelijkheden specifiek voor deze sector.  Het maakt een Odoo-quickstart mogelijk bij voedingsbedrijven.

Odoo Foodsafe biedt meer dan 500 Odoo apps voor een geïntegreerde bedrijfsvoering in de voedingssector!


Totale integratie in de voedingssector

Odoo Foodsafe biedt naast de vooruitstrevende ERP-mogelijkheden van Odoo ook extra's aan zoals:

     De opwaardering van het lotbeheer tot een lotdossier, inclusief                          opwaartse en neerwaartse tracering,

      Kwaliteitscontrole in alle bewerkingssoorten,

      Registratie op de productievloer a.d.h.v. van tablet-devices,

      Kostprijsanalyse per productiebatch of receptuur,

      Werking met productie- of werkorders,

      Datacaptatie voor alle logistieke handelingen,

      SSCC-labels,

      EDI-sjablonen voor communicatie met de grootdistributie.

Uw voedingsbusiness verder doen groeien?

Odoo Foodsafe biedt een krachtige set aan tools om secuur te werk te gaan
en uw processen op de meest efficiënte manier te laten verlopen.

Vraag uw demo